Nieuwsbrief dd 6 april 2020 aangaande Oldtimerdag Santpoort 2020.

Momenteel verkeert ons land in onzekere tijden met betrekking tot het Corona virus. Onze regering heeft inmiddels een aantal maatregelen afgekondigd welke ook betrekking hebben op evenementen met meer dan 100 personen. Daar valt ons evenement onder. 

De verwachting is / was dat zeker meer dan 1000 personen onze dag komen bezoeken. Zoals bekend, heeft de overheid tot 1 juni 2020 al deze evenementen verboden.  Dat betekent dat wij mogelijk na 1 juni tóch ons evenement door kunnen laten gaan. Deze illusie hebben wij echter niet. Met andere woorden, ons feestje zou compleet “in het water vallen”. Daarom is door het bestuur besloten om Oldtimerdag Santpoort 2020 te verschuiven naar volgend jaar. 

Wij hebben alvast een datum geprikt en wel zaterdag 19 juni 2021 (dit is echter onder voorbehoud)! Wij hopen dat wij ook dan mogen rekenen op een groot aantal deelnemers vanuit onze club, maar ook externen waarmee wij tevens voor dit jaar afspraken hadden gemaakt.

En natuurlijk wordt 19 juni 2021 een groots opgezet evenement.

Tot slot hopen wij dat jullie allen gezond blijven en dat wij met elkaar in 2021 elkaar in goede gezondheid kunnen ontmoeten.