Deze deelnemers hadden zich al ingeschreven voor 2020

voordat het besluit genomen werd 

de Dag uit te stellen.

Waarvoor nog onze dank,

hopelijk tot 18 juni 2022

in

een goede gezondheid.